ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,917,371
Yesterday:1,458
Today:1,700

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
2 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
3 Nguyễn NgọcLam16/05/1999 
4 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
5 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
6 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
7 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
8 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
9 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
10 Bảo Tôn Nữ ThuPhương19/08/1999 
11 Huỳnh Võ QuỳnhPhương03/02/1999 
12 Phạm Thị ThanhPhương02/09/1999 
13 Trần PhươngQuyên04/11/1999 
14 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
15 ChiuYa Chu30/04/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home