ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,326
Yesterday:1,458
Today:655

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
2 Phạm MaiLy09/05/1998 
3 Trần PhươngMai02/06/1998 
4 Du GiaMinh24/08/1998 
5 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
6 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
7 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
8 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
9 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
10 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
11 Đổng ThuThảo30/10/1998 
12 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
13 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
14 Nguyễn Thị PhươngTrân05/08/1998 
15 Phạm Quốc ThùyTrân18/01/1998 
16 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
17 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home