ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,351
Yesterday:1,458
Today:680

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm Thị NgọcAnh23/08/1997 
2 Trần MinhAnh11/06/1998 
3 Khương AnhDũng03/05/1998 
4 Nguyễn TiếnDũng16/10/1998 
5 Nguyễn ĐứcDuy14/08/1998 
6 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
7 Mai XuânHải29/04/1998 
8 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
9 Lý HoànHảo13/04/1998 
10 Nguyễn PhươngHoa10/04/1998 
11 Hoàng05/04/1998 
12 Lâm NgọcHuy12/03/1997 
13 Nguyễn Ngọc ĐứcHuy30/01/1998 
14 Vũ Hồng YếnKhanh01/01/1998 
15 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
16 Khúc Xuân HoàngLong09/04/1998 
17 Phạm NgọcMai18/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home