ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,352
Yesterday:1,458
Today:681

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HoàngMinh28/07/1998 
2 Bành MỹMỹ12/07/1998 
3 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
4 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
5 Đinh LậpNhân24/09/1997 
6 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
7 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
8 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
9 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
10 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
11 Dương ÁiThi19/06/1998 
12 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
13 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
14 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
15 Bùi ĐìnhTuấn26/06/1998 
16 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home