ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,353
Yesterday:1,458
Today:682

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan Long TrâmAnh12/09/1998 
2 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
3 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
4 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
5 Nguyễn Vũ PhươngHiền08/10/1997 
6 Trần GiaHuy19/07/1998 
7 Lê NguyênKhang07/01/1998 
8 Bùi MinhKhoa10/02/1997 
9 KaukenasKipras25/04/1997 
10 Nguyễn BảoNgọc01/11/1996 
11 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
12 Lê UyênNhật29/09/1997 
13 Trương Phạm MỹQuyên20/07/1997 
14 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
15 La ThanhThanh17/09/1998 
16 Thiều Thị TrangThi04/11/1997 
17 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home