ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,356
Yesterday:1,458
Today:685

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH42ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
2 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
3 Nguyễn MinhHòa30/05/1997 
4 Nguyễn Ngọc HàMy18/11/1997 
5 Trần HàMy11/12/1998 
6 Lăng Nguyễn GiaThịnh04/06/1998 
7 Vũ ThịThu02/09/1998 
8 Đào AnhThư10/11/1998 
9 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
10 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
11 Từ Nguyễn CátTiên19/12/1997 
12 Nguyễn MạnhTiến09/07/1998 
13 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
14 Hoàng Anh12/01/1998 
15 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
16 Tô NhãVăn15/08/1998 
17 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home