ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,442
Yesterday:1,458
Today:771

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Marketing Research
Exam room : MR-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Nguyễn PhúAn25/06/1993 
2 Trần Thiện KhangAn20/07/1997 
3 Lê TuấnAnh22/08/1994 
4 Lê NguyênKhang07/01/1998 
5 Lê Ngô MinhKhánh08/03/1997 
6 Đặng Hà BảoNgân13/10/1997 
7 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
8 Nguyễn BảoNgọc01/11/1996 
9 Mai UyểnNhi20/05/1997 
10 Phan ThanhThanh16/08/1997 
11 Nguyễn MạnhTiến09/07/1998 
12 Kiều BảoToàn25/11/1997 
13 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
14 Hoàng Anh12/01/1998 
15 Nguyễn ThanhTùng31/12/1996 
16 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
17 Võ Phạm ThảoVi13/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home