ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,709,832
Yesterday:2,184
Today:1,735

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Marketing Research
Exam room : MR-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Huỳnh Ngọc BảoChâu23/01/1997 
2 Trần Huỳnh HoànKhôi07/11/1997 
3 Nguyễn NguyênLong04/08/1997 
4 Võ Trần BìnhMinh28/01/1997 
5 Trần HàMy11/12/1998 
6 Lê Nhật HoàngNam12/03/1997 
7 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
8 Lâm Nguyễn HồngTrang18/01/1997 
9 Thái Nhật QuỳnhTrang26/02/1997 
10 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
11 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
12 Nguyễn Thị TốUyên01/02/1997 
13 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
14 Tô NhãVăn15/08/1998 
15 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home