ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,218
Yesterday:1,458
Today:547

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
2 Hà Nguyễn KhánhLinh09/12/1998 
3 Phạm MaiLy09/05/1998 
4 Lê Châu HuệNghi07/03/1998 
5 Đinh Nguyễn HồngNgọc23/08/1998 
6 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
7 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
8 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
9 Đổng ThuThảo30/10/1998 
10 Lê VũThiện30/12/1998 
11 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
12 Nguyễn Thị NgọcThu28/08/1998 
13 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
14 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
15 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
16 Phạm Quốc ThùyTrân18/01/1998 
17 Trần DiễmTrân25/03/1998 
18 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home