ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,917,210
Yesterday:1,458
Today:1,539

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Law
Exam room : BL-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HảiBình21/02/1997 
2 Hoàng QuỳnhChâu08/05/1997 
3 Nguyễn Ngọc MinhChâu27/06/1997 
4 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
5 Trần Thị ThanhGiang10/11/1997 
6 Lê Yên15/02/1997 
7 Nguyễn Lê MạnhHải08/05/1997 
8 Hồ Sử ThảoHiếu03/04/1997 
9 Huỳnh Trần NgọcHiếu27/04/1997 
10 Nguyễn LêHuy11/10/1997 
11 Trần PhanKhải22/01/1997 
12 Phan HoàngLân19/10/1997 
13 Nguyễn HoàngLuật03/11/1997 
14 Tào Quang KhảiMinh27/07/1997 
15 Nguyễn Ngọc HàMy18/11/1997 
16 Nguyễn HồngMỹ22/11/1997 
17 Quách HằngNgân11/03/1997 
18 Võ Xuân BảoNgọc04/07/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home