ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,257
Yesterday:1,458
Today:586

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Law
Exam room : BL-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê HuỳnhNhi26/03/1997 
2 Phạm Bạch CẩmNhung19/11/1997 
3 Võ MinhQuang07/04/1997 
4 Phan Thị NgọcQuý27/06/1997 
5 Dương Thiện TrangThanh20/12/1997 
6 Khưu Lý ThanhThanh14/04/1997 
7 Phạm Ngọc VyThảo04/01/1997 
8 Trần PhươngThảo08/07/1997 
9 Nguyễn Đặng VânThi21/12/1997 
10 Thiều Thị TrangThi04/11/1997 
11 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
12 Từ Nguyễn CátTiên19/12/1997 
13 Nguyễn HàTrang18/04/1997 
14 Nguyễn Thị ThùyTrang06/03/1997 
15 Trần Ngọc MinhTriết18/07/1997 
16 Nguyễn Thị ThụcTrinh01/02/1997 
17 Trần HoàngUyên15/06/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home