ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,258
Yesterday:1,458
Today:587

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Law
Exam room : BL-DH41ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThuCúc30/12/1994 
2 Văn Nguyễn TiếnĐạt06/06/1997 
3 Trần Thị ThanhDuyên11/03/1997 
4 Hùng Nguyễn BảoHân11/11/1997 
5 Mai HuyHoàng31/01/1997 
6 Lê Ngô MinhKhánh08/03/1997 
7 Trương HồngLuân16/08/1997 
8 Đỗ KỳMinh04/12/1997 
9 Trần HồngMinh05/11/1997 
10 Nguyễn HoàngNam25/07/1997 
11 Lương ThuPhương09/04/1997 
12 Nguyễn Thế MinhQuang12/11/1997 
13 Lý LiễuQuỳnh10/10/1997 
14 Phan ThanhThanh16/08/1997 
15 Trương ThiênThanh28/04/1997 
16 Lê Hải AnhThư22/04/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home