ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,295
Yesterday:1,458
Today:624

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Surveys and Multivariate Analysis
Exam room : SMA-DH41ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Nguyễn PhúAn25/06/1993 
2 Hoàng MaiAnh11/03/1997 
3 Trần Thị TrangAnh06/02/1997 
4 Bùi Nguyễn BảoKhanh03/07/1997 
5 Trương HồngLuân16/08/1997 
6 Trần Nguyễn NhậtMinh07/01/1997 
7 Nguyễn HồngMỹ22/11/1997 
8 Đặng Hà BảoNgân13/10/1997 
9 Đỗ Thị BíchNgọc27/12/1997 
10 Mai UyểnNhi20/05/1997 
11 Trần Lê HảiNhư25/02/1997 
12 Lương ThuPhương09/04/1997 
13 Nguyễn Thế MinhQuang12/11/1997 
14 Đặng Lê TịnhQuyên20/03/1997 
15 Dương ThuQuỳnh26/12/1997 
16 Nguyễn HoàngTấn05/03/1997 
17 Trương ThiênThanh28/04/1997 
18 Phạm Ngọc VyThảo04/01/1997 
19 Hồ TrọngThức28/10/1996 
20 Hàn ĐứcTín07/01/1997 
21 Hồ ThiênTrang26/02/1997 
22 Trần Ngọc MinhTriết18/07/1997 
23 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
24 Nguyễn Thị ThụcTrinh01/02/1997 
25 Trần HoàngUyên15/06/1997 
26 Lâm PhươngVinh03/01/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home