ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,301
Yesterday:1,458
Today:630

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Financial Management
Exam room : IFM-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Nguyễn PhúAn25/06/1993 
2 Nguyễn Bá GiaÂn12/10/1997 
3 Lê Vũ MaiAnh18/04/1997 
4 Nguyễn Thị LâmAnh05/02/1997 
5 Trần Thị TrangAnh06/02/1997 
6 Huỳnh Phúc KimChâu02/08/1997 
7 Tạ Lê ThùyDương19/12/1996 
8 Mai Thị KimHằng07/05/1997 
9 Nguyễn MạnhHiếu11/04/1997 
10 Trần Thị ThúyHòa05/10/1997 
11 Nguyễn ĐứcHoàng18/02/1997 
12 Nguyễn Đặng QuốcHưng06/03/1997 
13 Hoàng ThanhHương26/02/1997 
14 Vũ Ngọc MaiKhanh20/04/1997 
15 Trần Huỳnh HoànKhôi07/11/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home