ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,917,393
Yesterday:1,458
Today:1,722

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Management of Change
Exam room : MC-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 SmitMerel11/11/1997 
2 Đỗ Thị BíchNgọc27/12/1997 
3 Mai UyểnNhi20/05/1997 
4 Trần Lê HảiNhư25/02/1997 
5 Đặng Lê TịnhQuyên20/03/1997 
6 Lý LiễuQuỳnh10/10/1997 
7 Phạm Ngọc VyThảo04/01/1997 
8 Trần PhươngThảo08/07/1997 
9 Hồ MinhThiện12/06/1997 
10 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
11 Từ Nguyễn CátTiên19/12/1997 
12 Hàn ĐứcTín07/01/1997 
13 Kiều BảoToàn25/11/1997 
14 Nguyễn HàTrang18/04/1997 
15 Trần Ngọc MinhTriết18/07/1997 
16 Nguyễn Thanh NgọcTuyền20/04/1997 
17 Trần HoàngUyên15/06/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home