ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,917,346
Yesterday:1,458
Today:1,675

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P1)
Exam room : PML1-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
3 Nguyễn HuyAnh21/05/1999 
4 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
5 Ông VânAnh24/08/1999 
6 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
7 Phan Long TrâmAnh12/09/1998 
8 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
9 Nguyễn NguyênChi21/03/1999 
10 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
11 Phạm TríCường04/02/1998 
12 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
13 Nguyễn Đức MinhĐăng23/12/1998 
14 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
15 Nguyễn XuânDiệu05/05/1999 
16 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
17 Lê KhánhDung23/06/1999 
18 Dương PhongDuy07/12/1999 
19 Nguyễn KhánhDuy15/01/1999 
20 Nguyễn PhươngDuy10/05/1999 
21 Lại Thị MỹDuyên29/04/1999 
22 Hoàng ChâuGiang28/08/1999 
23 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
24 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
25 Ngô LệHạnh04/06/1999 
26 Trang Du ThụcHạnh14/09/1999 
27 Phan Thị NgọcHậu24/11/1999 
28 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
29 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
30 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
31 Nguyễn QuốcHuy29/09/1999 
32 Lê Ngô MinhKhánh08/03/1997 
33 Phạm LêKhánh08/09/1999 
34 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home