ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,917,348
Yesterday:1,458
Today:1,677

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P1)
Exam room : PML1-DH43ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan Hồng NguyênKhoa30/07/1999 
2 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
3 Trần GiaLinh19/05/1999 
4 Võ Thị KiềuMy06/11/1999 
5 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
6 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
7 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
8 Nguyễn Ngọc PhươngNhi01/12/1998 
9 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
10 Nguyễn ThùyNhư26/03/1999 
11 Lý HồngNhung07/07/1999 
12 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
13 Lê HoàngPhương30/08/1999 
14 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
15 Tăng MinhQuân20/02/1999 
16 Nguyễn Thành ThiênQuang23/01/1999 
17 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
18 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
19 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
20 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
21 Vũ QuangThành14/05/1999 
22 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
23 Võ TrầnThiên26/09/1998 
24 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
25 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
26 Trần Thị MinhThư18/02/1999 
27 Nguyễn Tống QuỳnhTiên03/02/1999 
28 Dương ThuTrà27/07/1999 
29 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
30 Phan Duy MinhTrí26/05/1999 
31 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
32 Nguyễn MinhTrưởng07/08/1999 
33 Dương MaiUyên05/03/1999 
34 Trần HảiVy10/01/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home