ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,379
Yesterday:1,458
Today:708

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P1)
Exam room : PML1-DH43ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn Trần ThiênÂn13/07/1999 
2 Diệp QuếAnh18/08/1999 
3 Phạm Nguyễn NguyênAnh18/07/1998 
4 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
5 Nguyễn PhướcĐạt07/06/1999 
6 Mai ThùyDương15/04/1999 
7 Nguyễn Hoàng ThanhHiền20/04/1999 
8 Kiều QuangHuy24/09/1998 
9 Lê QuangHuy15/03/1999 
10 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
11 Lương MinhKhoa31/08/1999 
12 Trần GiaKhương01/08/1999 
13 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
14 Nguyễn NgọcLam16/05/1999 
15 Lương KỷLinh10/06/1999 
16 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
17 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
18 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
19 Trần QuangNhật20/06/1999 
20 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
21 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
22 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
23 Nguyễn QuỳnhNhư17/06/1999 
24 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
25 Nguyễn Hữu MinhPhú29/06/1999 
26 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
27 Bảo Tôn Nữ ThuPhương19/08/1999 
28 Huỳnh Võ QuỳnhPhương03/02/1999 
29 Phạm Thị ThanhPhương02/09/1999 
30 Trần PhươngQuyên04/11/1999 
31 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
32 Võ XuânQuỳnh21/04/1999 
33 Nguyễn Phạm MinhTâm11/06/1999 
34 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home