ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,380
Yesterday:1,458
Today:709

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P1)
Exam room : PML1-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm MinhChiến05/06/1999 
2 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
3 Phan MinhHiếu31/08/1999 
4 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
5 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
6 Phạm NgọcMai18/04/1998 
7 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
8 Võ KhánhMinh25/11/1999 
9 Lê Châu HuệNghi07/03/1998 
10 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
11 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
12 Bùi ĐứcThuận13/08/1999 
13 Hoàng Trần HoàiThương21/08/1999 
14 Cao Đỗ VânThy01/06/1999 
15 Nguyễn Thị ThanhTrà20/02/1999 
16 Đặng TúTrân20/01/1999 
17 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
18 Mai Lê ThụcTrang31/07/1999 
19 Nguyễn Thị KhánhTrang14/07/1999 
20 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
21 Nguyễn Thị Mỹ05/08/1999 
22 Nguyễn Hoài TrúcUyên09/07/1999 
23 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
24 Lê ThuVân05/03/1999 
25 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
26 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
27 Võ Lưu TườngVi21/06/1999 
28 Tăng ThếVinh20/03/1999 
29 Nguyễn Diệp ThảoVy18/05/1999 
30 Nguyễn Hoàng PhươngVy07/05/1999 
31 Võ Thị ThảoVy28/12/1999 
32 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
33 Phạm Thị HảiYến20/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home