ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,409
Yesterday:1,458
Today:738

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trịnh NhưAn31/10/1998 
2 Trần TrâmAnh11/11/1998 
3 Nguyễn NgọcÁnh22/12/1997 
4 Nguyễn ĐứcDuy14/08/1998 
5 Trần KhươngDuy05/04/1998 
6 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
7 Phạm VươngHuy05/01/1998 
8 Lê NguyênKhang07/01/1998 
9 Trần NgọcLan16/09/1998 
10 Hà Nguyễn KhánhLinh09/12/1998 
11 Khúc Xuân HoàngLong09/04/1998 
12 Phạm MaiLy09/05/1998 
13 Trần PhươngMai02/06/1998 
14 Nguyễn HoàngMinh28/07/1998 
15 Trần HàMy11/12/1998 
16 Bành MỹMỹ12/07/1998 
17 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
18 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
19 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
20 Lê VũThiện30/12/1998 
21 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
22 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
23 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
24 Nguyễn Thị PhươngTrân05/08/1998 
25 Phạm Quốc ThùyTrân18/01/1998 
26 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
27 Nguyễn ThanhTùng31/12/1996 
28 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
29 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home