ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,917,378
Yesterday:1,458
Today:1,707

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần QuốcBảo28/05/1998 
2 Ưng Triệu GiaBảo07/06/1997 
3 Võ TháiBình16/07/1998 
4 Dương Thị LinhĐan06/02/1998 
5 Trương ThùyGiang06/10/1998 
6 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
7 Nguyễn ThếHải17/07/1998 
8 Lê MỹHạnh06/10/1998 
9 Lê NguyễnHào07/01/1996 
10 Lý HoànHảo13/04/1998 
11 Nguyễn PhướcHậu24/12/1998 
12 Lê XuânNam20/01/1998 
13 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
14 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
15 Đinh Nguyễn HồngNgọc23/08/1998 
16 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
17 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
18 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
19 Lưu BáPhong25/04/1998 
20 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
21 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
22 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
23 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
24 La ThanhThanh17/09/1998 
25 Đổng ThuThảo30/10/1998 
26 Dương ÁiThi19/06/1998 
27 Thiều Thị TrangThi04/11/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home