ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,412
Yesterday:1,458
Today:741

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH42ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Thị QuếAnh26/11/1998 
2 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
3 Lê MinhĐức27/08/1998 
4 Nguyễn ThùyDung02/08/1998 
5 Khương AnhDũng03/05/1998 
6 Nguyễn TiếnDũng16/10/1998 
7 Hoàng05/04/1998 
8 Nguyễn Thị HảiHương28/10/1998 
9 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
10 Lăng Nguyễn GiaThịnh04/06/1998 
11 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
12 Vũ ThịThu02/09/1998 
13 Đào AnhThư10/11/1998 
14 Nguyễn MạnhTiến09/07/1998 
15 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
16 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
17 Nguyễn Lê BảoTrân24/10/1998 
18 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
19 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
20 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
21 Nguyễn ĐứcTrọng22/06/1998 
22 Hoàng Anh12/01/1998 
23 Bùi ĐìnhTuấn26/06/1998 
24 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
25 Tô NhãVăn15/08/1998 
26 Võ Phạm ThảoVi13/10/1997 
27 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
28 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home