ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,339
Yesterday:1,458
Today:668

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-S118WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng PhươngAnh25/02/1998 
2 Phạm PhươngChi27/08/1998 
3 Huỳnh TríĐức29/06/1996 
4 Nguyễn Thị MỹDuyên16/01/1998 
5 Trương Trần Phương14/11/1997 
6 Lê ThúyHằng22/10/1997 
7 Phạm Thị ThuHằng11/04/1997 
8 Choi JaeHo01/03/1998 
9 Hoàng ĐăngKhôi25/05/1993 
10 Phan Thanh VânLam21/04/1997 
11 Trần Thị KhánhLinh11/07/1997 
12 Lâm NguyệtMinh24/12/1997 
13 Lê Thị HoàiNam28/12/1997 
14 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
15 Nguyễn QuỳnhNhi02/12/1998 
16 Nguyễn Trần YếnNhi28/02/1997 
17 Lê Nguyễn QuếNhư22/02/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home