ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,344
Yesterday:1,458
Today:673

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-S118WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm Vũ HuỳnhNhư11/06/1994 
2 Nguyễn ThanhPhong16/07/1998 
3 Bùi BíchPhương04/12/1997 
4 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
5 Võ ThànhPhương06/08/1995 
6 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
7 Chế Hòa TúQuyên23/05/1998 
8 Phạm Thị NgọcQuyên25/04/1984 
9 Võ ThànhTài24/02/1997 
10 Nguyễn Lê KhắcTấn05/10/1998 
11 Nguyễn AnhThảo12/11/1998 
12 Khưu ĐăngThiên25/02/1998 
13 Đỗ Thị CẩmThu29/10/1997 
14 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
15 Phan Dương KimTrang28/04/1996 
16 Đặng Vũ PhươngUyên09/06/1997 
17 Phạm Lê UyênUyên11/03/1996 
18 Lê Nguyễn KhánhVy01/05/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home