ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,428
Yesterday:1,458
Today:757

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S118WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Dương ThụcAnh31/07/1999 
2 Huỳnh GiaBảo10/01/1999 
3 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
4 Lê TuấnDuy08/05/1995 
5 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
6 Phạm MyHân03/06/1997 
7 Trần QuangHiển08/02/1999 
8 Lý QuangHuy20/09/1997 
9 Du NgọcKhanh20/05/1998 
10 Nguyễn Thị BảoKhanh05/04/1999 
11 Lê Thị NhưQuỳnh09/12/1998 
12 Huỳnh Lê HoàngSơn06/09/1999 
13 Đỗ HoàiThương23/05/1999 
14 Nguyễn Trần QuỳnhTrâm22/01/1999 
15 Phan Ngọc QuếTrân06/03/1998 
16 Trần Anh26/11/1999 
17 Đỗ Quang MinhTường24/12/1999 
18 Nguyễn Hoàng ThảoUyên07/10/1997 
19 Trương Hoàng NhậtVy24/08/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home