ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,254
Yesterday:1,458
Today:583

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-S118WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hà ThuAnh20/11/1997 
2 Phạm Nguyễn ThụyAnh20/08/1997 
3 Trương Cảnh DuyAnh22/03/1998 
4 Bùi QuangChánh10/02/1998 
5 Lê ThúyDiễm22/10/1997 
6 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
7 Nguyễn Trần BảoNgọc30/09/1996 
8 Trần Nguyễn KhánhNgọc03/08/1996 
9 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư04/10/1998 
10 Phạm Vũ HuỳnhNhư11/06/1994 
11 Trương TốPhương23/07/1998 
12 Trần ĐăngQuang03/10/1995 
13 Liêu Thị MinhTâm16/09/1997 
14 Đỗ Thị CẩmThu29/10/1997 
15 Nguyễn Thị ThuTrang05/10/1998 
16 Đoàn Vũ ThảoVy29/10/1996 
17 Lê Nguyễn KhánhVy01/05/1996 
18 Lê Nguyễn HoàngYến26/05/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home