ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,221
Yesterday:1,458
Today:550

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-S118WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Minh QuốcAnh13/04/1997 
2 Nguyễn HoàngBảo06/12/1997 
3 Võ BảoChâu06/09/1997 
4 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
5 Trần Bảo Ngọc10/05/1996 
6 Phạm Thị ThuHiền23/12/1993 
7 Vũ Nguyên ThuHiền03/03/1997 
8 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
9 Hoàng Ngọc MaiHương14/09/1995 
10 Nguyễn NhậtHuy13/01/1997 
11 Hoàng Nguyễn BảoKhanh20/07/1997 
12 Nguyễn ThếKiệt01/06/1994 
13 Lục KhánhLinh01/10/1996 
14 Vũ PhươngLinh12/08/1997 
15 Nguyễn Hồ KimLoan26/03/1996 
16 Chien ChihLung16/06/1997 
17 Trịnh KhảMinh28/08/1994 
18 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
19 Nguyễn GiaNghi24/11/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home