ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,225
Yesterday:1,458
Today:554

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-S118WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị HồngNgọc17/08/1995 
2 Phạm Thị MỹNgọc15/10/1997 
3 Phan Vũ MinhNhật27/03/1994 
4 TrầnPhong28/10/1994 
5 Bùi NguyênPhương21/10/1997 
6 Lưu NgọcPhương09/02/1996 
7 Nguyễn TuấnQuang04/07/1995 
8 Nguyễn TấnTài09/11/1996 
9 Lê MinhThắng11/04/1993 
10 Đặng ThanhThảo14/06/1997 
11 Hà NguyênThảo27/06/1997 
12 Nguyễn MinhThi09/06/1997 
13 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
14 Chu Thị ĐiềnTrang20/02/1996 
15 Nguyễn Ngọc ThùyTrang04/11/1996 
16 Trần Thị PhươngTrang25/06/1996 
17 Đỗ Ngọc PhươngTrinh24/09/1997 
18 Bạch Hoàng TúUyên07/11/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home