ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,390
Yesterday:1,458
Today:719

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-S118WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Trần YếnNhi28/02/1997 
2 Lê Nguyễn QuếNhư22/02/1997 
3 Trần HưngPhát01/01/1998 
4 Bùi BíchPhương04/12/1997 
5 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
6 Võ ThànhPhương06/08/1995 
7 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
8 Chế Hòa TúQuyên23/05/1998 
9 Phạm Thị NgọcQuyên25/04/1984 
10 Lê Thị NhưQuỳnh09/12/1998 
11 Vũ Lê PhươngQuỳnh20/05/1996 
12 Võ ThànhTài24/02/1997 
13 Nguyễn Lê KhắcTấn05/10/1998 
14 Nguyễn AnhThảo12/11/1998 
15 Khưu ĐăngThiên25/02/1998 
16 Nguyễn PhướcThiện18/03/1994 
17 Phan Ngọc QuếTrân06/03/1998 
18 Phan Dương KimTrang28/04/1996 
19 Lê Nguyễn KhánhVy01/05/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home