ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,312
Yesterday:1,458
Today:641

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Marketing Communications
Exam room : MkC-S118WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị ThiênThanh02/08/1997 
2 Huỳnh MaiThi26/10/1995 
3 Đỗ AnhThư01/03/1997 
4 Nguyễn Ngọc MinhThư09/09/1997 
5 Phạm AnhThư19/05/1986 
6 Lưu Trần HiềnThục24/08/1994 
7 Huỳnh Phạm PhụngTrân06/03/1997 
8 Nguyễn Tuyết HuyềnTrân17/05/1996 
9 Trần Ngọc MinhTrang07/05/1997 
10 Đoàn Thiện MinhTrí04/11/1994 
11 Đinh Thị MaiTrinh14/09/1993 
12 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
13 Đoàn Nguyễn ThanhVân31/12/1996 
14 Dương Trần NgọcVy16/08/1995 
15 Nguyễn Đức BảoVy26/09/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home