ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,232
Yesterday:1,458
Today:561

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-S118WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương Cảnh DuyAnh22/03/1998 
2 Lê Bình PhươngChâu28/07/1999 
3 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
4 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
5 Lê TuấnDuy08/05/1995 
6 Nguyễn Thị MỹDuyên16/01/1998 
7 Nguyễn Lê ThuGiang03/10/1998 
8 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
9 Hoàng ĐăngKhôi25/05/1993 
10 Nguyễn Đào TùngLinh09/07/1998 
11 Nguyễn Trần BảoNgọc30/09/1996 
12 Lê KhánhNguyên12/03/1998 
13 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư04/10/1998 
14 Trần HưngPhát01/01/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home