ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,255
Yesterday:1,458
Today:584

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-S118WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Dương ThụcAnh31/07/1999 
2 Nguyễn Hoàng TrúcAnh23/02/1999 
3 Trần MỹAnh02/04/1999 
4 Huỳnh GiaBảo10/01/1999 
5 Lê Bình PhươngChâu28/07/1999 
6 Huỳnh TríĐức29/06/1996 
7 Phạm MyHân03/06/1997 
8 Cao ThuHằng09/04/1999 
9 Trần QuangHiển08/02/1999 
10 Đặng TrungHiếu17/07/1999 
11 Hoàng Kim TháiHòa20/11/1998 
12 Lý QuangHuy20/09/1997 
13 Võ Nguyễn ĐìnhKhang06/05/1999 
14 Du NgọcKhanh20/05/1998 
15 Nguyễn Thị BảoKhanh05/04/1999 
16 Nguyễn Đào TùngLinh09/07/1998 
17 Lưu Phạm BìnhMinh07/09/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home