ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINK



Visit:1,916,343
Yesterday:1,458
Today:672

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-S118WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Lê ThiênÂn27/06/1997 
2 Đặng Thị KimChi17/01/1997 
3 Phạm ThànhĐạt07/11/1996 
4 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
5 Lý Huỳnh NhậtDuy30/01/1996 
6 Vũ Nguyên ThuHiền03/03/1997 
7 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
8 Nguyễn NhậtHuy13/01/1997 
9 Phạm Nhị KiềuKhanh26/06/1997 
10 Phan MinhKhôi07/05/1996 
11 Lục KhánhLinh01/10/1996 
12 Phan YếnLinh09/06/1997 
13 Nguyễn Hồ KimLoan26/03/1996 
14 Chien ChihLung16/06/1997 
15 Phạm KhánhLy21/08/1995 
16 HoàngMinh17/02/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home