ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,347
Yesterday:1,458
Today:676

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-S118WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
2 Nguyễn GiaNghi24/11/1996 
3 Nguyễn PhươngNghi20/11/1997 
4 Nguyễn Thị HồngNgọc17/08/1995 
5 Phạm Thị MỹNgọc15/10/1997 
6 Nguyễn Thị ThảoNguyên26/06/1997 
7 Nguyễn Lâm MỹNhàn22/09/1997 
8 Quách Trần MinhQuân03/01/1994 
9 Lê MinhThắng11/04/1993 
10 Đặng ThanhThảo14/06/1997 
11 Nguyễn Ngọc MinhThư09/09/1997 
12 Nguyễn Tuyết HuyềnTrân17/05/1996 
13 Trần Thị PhươngTrang25/06/1996 
14 Đoàn Thiện MinhTrí04/11/1994 
15 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
16 Bạch Hoàng TúUyên07/11/1997 
17 Đoàn Nguyễn ThanhVân31/12/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home