ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,224
Yesterday:1,458
Today:553

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-S118WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Minh QuốcAnh13/04/1997 
2 Võ BảoChâu06/09/1997 
3 Trần Bảo Ngọc10/05/1996 
4 Hoàng Nguyễn BảoKhanh20/07/1997 
5 Nguyễn ThếKiệt01/06/1994 
6 Vũ PhươngLinh12/08/1997 
7 TrầnPhong28/10/1994 
8 Bùi NguyênPhương21/10/1997 
9 Nguyễn TuấnQuang04/07/1995 
10 Hà NguyênThảo27/06/1997 
11 Nguyễn MinhThi09/06/1997 
12 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
13 Chu Thị ĐiềnTrang20/02/1996 
14 Trần Thị PhươngTrang25/06/1996 
15 Đỗ Ngọc PhươngTrinh24/09/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home