ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,963,815
Yesterday:3,182
Today:1,322

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
2 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
3 Lê KhánhDung23/06/1999 
4 Dương PhongDuy07/12/1999 
5 Nguyễn KhánhDuy15/01/1999 
6 Nguyễn PhươngDuy10/05/1999 
7 Lại Thị MỹDuyên29/04/1999 
8 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
9 Hoàng ChâuGiang28/08/1999 
10 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
11 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
12 Ngô LệHạnh04/06/1999 
13 Mai Lê ThụcHiền09/05/1996 
14 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
15 Phạm LêKhánh08/09/1999 
16 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
17 Trần GiaLinh19/05/1999 
18 Võ Thị KiềuMy06/11/1999 
19 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
20 Nguyễn Ngọc PhươngNhi01/12/1998 
21 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
22 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
23 Nguyễn ThùyNhư26/03/1999 
24 Tăng MinhQuân20/02/1999 
25 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
26 Vũ QuangThành14/05/1999 
27 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
28 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home