ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,963,816
Yesterday:3,182
Today:1,323

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Ông VânAnh24/08/1999 
3 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
4 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
5 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
6 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
7 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
8 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
9 Nguyễn QuốcHuy29/09/1999 
10 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
11 Lương KỷLinh10/06/1999 
12 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
13 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
14 Khúc Xuân HoàngLong09/04/1998 
15 Đỗ HàMy04/02/1995 
16 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
17 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
18 Nguyễn QuỳnhNhư17/06/1999 
19 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
20 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
21 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
22 Bùi ĐứcThuận13/08/1999 
23 Đặng TúTrân20/01/1999 
24 Lý HồngTrân31/12/1996 
25 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
26 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home