ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,130
Yesterday:2,268
Today:697

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn Trần ThiênÂn13/07/1999 
2 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
3 Phạm MinhChiến05/06/1999 
4 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
5 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
6 Mai ThùyDương15/04/1999 
7 Phan MinhHiếu31/08/1999 
8 Kiều QuangHuy24/09/1998 
9 Lê QuangHuy15/03/1999 
10 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
11 Lương MinhKhoa31/08/1999 
12 Trần GiaKhương01/08/1999 
13 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
14 Nguyễn NgọcLam16/05/1999 
15 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
16 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
17 Võ KhánhMinh25/11/1999 
18 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
19 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
20 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
21 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
22 Trần QuangNhật20/06/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home