ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,133
Yesterday:2,268
Today:700

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-DH43ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Diệp QuếAnh18/08/1999 
2 Nguyễn HuyAnh21/05/1999 
3 Trang Du ThụcHạnh14/09/1999 
4 Nguyễn Hoàng ThanhHiền20/04/1999 
5 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
6 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
7 Phan Hồng NguyênKhoa30/07/1999 
8 Lý HồngNhung07/07/1999 
9 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
10 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
11 Nguyễn Thành ThiênQuang23/01/1999 
12 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
13 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
14 Nguyễn Phạm MinhTâm11/06/1999 
15 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
16 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home