ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,963,902
Yesterday:3,182
Today:1,409

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
2 Phan Long TrâmAnh12/09/1998 
3 Trần QuốcBảo28/05/1998 
4 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
5 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
6 Lê KhánhDung23/06/1999 
7 Dương PhongDuy07/12/1999 
8 Nguyễn KhánhDuy15/01/1999 
9 Nguyễn PhươngDuy10/05/1999 
10 Lại Thị MỹDuyên29/04/1999 
11 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
12 Hoàng ChâuGiang28/08/1999 
13 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
14 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
15 Ngô LệHạnh04/06/1999 
16 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
17 Phạm LêKhánh08/09/1999 
18 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
19 Trần GiaLinh19/05/1999 
20 Võ Thị KiềuMy06/11/1999 
21 Trương VănNam28/07/1998 
22 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
23 Nguyễn Ngọc PhươngNhi01/12/1998 
24 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
25 Nguyễn ThùyNhư26/03/1999 
26 Tăng MinhQuân20/02/1999 
27 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
28 Vũ QuangThành14/05/1999 
29 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home