ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,502,534
Yesterday:2,054
Today:924

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-DH43ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Ông VânAnh24/08/1999 
3 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
4 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
5 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
6 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
7 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
8 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
9 Nguyễn QuốcHuy29/09/1999 
10 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
11 Lương KỷLinh10/06/1999 
12 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
13 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
14 Lê Châu HuệNghi07/03/1998 
15 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
16 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
17 Nguyễn QuỳnhNhư17/06/1999 
18 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
19 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
20 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
21 Bùi ĐứcThuận13/08/1999 
22 Đặng TúTrân20/01/1999 
23 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
24 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home