ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,826,409
Yesterday:2,303
Today:2,260

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hứa KimChi11/03/1998 
2 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
3 Lư Khả ÁiDuy05/05/1996 
4 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
5 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
6 Trần Thị NhưHằng03/03/1996 
7 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
8 Nguyễn TiếnHưng11/08/1998 
9 Lê NguyênKhang07/01/1998 
10 Lê XuânNam20/01/1998 
11 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
12 Nguyễn Trần BảoNgọc30/09/1996 
13 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
14 Đinh LậpNhân24/09/1997 
15 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
16 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
17 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
18 Trần Phan BảoNgọc01/02/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home