ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,140
Yesterday:2,268
Today:707

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hứa KimChi11/03/1998 
2 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
3 Lư Khả ÁiDuy05/05/1996 
4 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
5 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
6 Trần Thị NhưHằng03/03/1996 
7 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
8 Lê NguyênKhang07/01/1998 
9 Lê XuânNam20/01/1998 
10 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
11 Nguyễn Trần BảoNgọc30/09/1996 
12 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
13 Đinh LậpNhân24/09/1997 
14 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
15 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
16 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
17 Trần Phan BảoNgọc01/02/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home