ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,141
Yesterday:2,268
Today:708

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Lê HoàiTâm25/08/1998 
2 La ThanhThanh17/09/1998 
3 Nguyễn PhướcThiện18/03/1994 
4 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
5 Lăng Nguyễn GiaThịnh04/06/1998 
6 Vũ ThịThu02/09/1998 
7 Đào AnhThư10/11/1998 
8 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
9 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
10 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
11 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
12 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
13 Hoàng Anh12/01/1998 
14 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
15 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
16 Tô NhãVăn15/08/1998 
17 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home