ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,963,892
Yesterday:3,182
Today:1,399

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH42ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc HoàngLan23/08/1998 
2 Khúc Xuân HoàngLong09/04/1998 
3 Bành MỹMỹ12/07/1998 
4 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
5 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
6 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
7 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
8 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
9 Dương ÁiThi19/06/1998 
10 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
11 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
12 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
13 Nguyễn MạnhTiến09/07/1998 
14 Lê Anh BảoTrâm17/02/1997 
15 Trần DiễmTrân25/03/1998 
16 Bùi ĐìnhTuấn26/06/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home