ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,161
Yesterday:2,268
Today:728

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hà Nguyễn KhánhLinh09/12/1998 
2 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
3 Phạm MaiLy09/05/1998 
4 Trần PhươngMai02/06/1998 
5 Du GiaMinh24/08/1998 
6 Phan TuyếtMinh07/03/1998 
7 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
8 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
9 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
10 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
11 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
12 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
13 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
14 Từ Nguyễn CátTiên19/12/1997 
15 Nguyễn Lê BảoTrân24/10/1998 
16 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
17 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home