ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,163
Yesterday:2,268
Today:730

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trịnh NhưAn31/10/1998 
2 Diệp MỹAnh13/06/1998 
3 Hoàng QuỳnhChâu08/05/1997 
4 Lê QuangChương20/04/1997 
5 Nguyễn Đức MinhĐăng23/12/1998 
6 Khương AnhDũng03/05/1998 
7 Đinh Nguyễn HồngNgọc23/08/1998 
8 Trần Thị QuỳnhNhư09/03/1998 
9 Đổng ThuThảo30/10/1998 
10 Lê VũThiện30/12/1998 
11 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
12 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
13 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
14 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home