ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,963,817
Yesterday:3,182
Today:1,324

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Law
Exam room : BL-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Vũ Hồng YếnKhanh01/01/1998 
2 Khúc Xuân HoàngLong09/04/1998 
3 Bành MỹMỹ12/07/1998 
4 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
5 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
6 Lê Châu HuệNghi07/03/1998 
7 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
8 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
9 HustedeOle18/06/1998 
10 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
11 Dương ÁiThi19/06/1998 
12 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
13 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
14 Nguyễn MạnhTiến09/07/1998 
15 Võ Phạm ThảoVi13/10/1997 
16 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home