ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,050
Yesterday:2,268
Today:617

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Law
Exam room : BL-DH42ISB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm MaiLy09/05/1998 
2 Trần PhươngMai02/06/1998 
3 Phan TuyếtMinh07/03/1998 
4 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
5 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
6 Trần Thị QuỳnhNhư09/03/1998 
7 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
8 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
9 Đổng ThuThảo30/10/1998 
10 Lê VũThiện30/12/1998 
11 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
12 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
13 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
14 Nguyễn Lê BảoTrân24/10/1998 
15 Trần DiễmTrân25/03/1998 
16 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
17 Bùi ĐìnhTuấn26/06/1998 
18 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home