ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,067
Yesterday:2,268
Today:634

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm MinhAnh01/04/1997 
2 Nguyễn HảiBình21/02/1997 
3 Hoàng QuỳnhChâu08/05/1997 
4 Nguyễn Ngọc MinhChâu27/06/1997 
5 Nguyễn ThànhCông17/05/1997 
6 Lê QuốcDũng07/04/1993 
7 Tạ Lê ThùyDương19/12/1996 
8 Trần Thị ThanhDuyên11/03/1997 
9 Nguyễn Thị TràGiang07/05/1995 
10 Nguyễn Vũ PhươngHiền08/10/1997 
11 Huỳnh Trần NgọcHiếu27/04/1997 
12 Trần Thị ThúyHòa05/10/1997 
13 Nguyễn LêHuy11/10/1997 
14 Trần PhanKhải22/01/1997 
15 Trương HồngLuân16/08/1997 
16 Tào Quang KhảiMinh27/07/1997 
17 Nguyễn Ngọc HàMy18/11/1997 
18 Nguyễn HồngMỹ22/11/1997 
19 Quách HằngNgân11/03/1997 
20 Nguyễn BảoNgọc01/11/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home