ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,068
Yesterday:2,268
Today:635

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Võ Xuân BảoNgọc04/07/1997 
2 ĐặngNguyễn24/07/1995 
3 Đinh LậpNhân24/09/1997 
4 Phạm Bạch CẩmNhung19/11/1997 
5 Lương ThuPhương09/04/1997 
6 Nguyễn Thế MinhQuang12/11/1997 
7 Phan Thị NgọcQuý27/06/1997 
8 Dương Thiện TrangThanh20/12/1997 
9 Khưu Lý ThanhThanh14/04/1997 
10 Phan ThanhThanh16/08/1997 
11 Trương ThiênThanh28/04/1997 
12 Nguyễn Dương ThanhThảo21/08/1997 
13 Trần PhươngThảo08/07/1997 
14 Hồ MinhThiện12/06/1997 
15 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
16 Lê Hải AnhThư22/04/1997 
17 Hồ ThiênTrang26/02/1997 
18 Trần Ngọc MinhTriết18/07/1997 
19 Nguyễn Thị ThụcTrinh01/02/1997 
20 Trần HoàngUyên15/06/1997 
21 Lâm PhươngVinh03/01/1997 
22 Nguyễn Thị ÁiVy23/06/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home